MCN Thuiszorg.

Cliënt 

MCN Thuiszorg staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij de hulpvraag van onze cliënten leidend is voor in te zetten personeel. Dit willen we realiseren door goed naar onze cliënten en haar omgeving te luisteren waardoor we de cliënten goed leren kennen. Onze client is in regie voor de invulling van de zorg en ondersteuning die geboden wordt. 

Personeel

Onze teams zijn klein en herkenbaar voor onze cliënten en omgeving en hebben een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De basis van waaruit gewerkt wordt stoelt op een professionele basis waarbij een veilige en open werksfeer een voorwaarde is. 

Vragen? We helpen u graag..

Onze visie.

MCN Thuiszorg wil de beste thuiszorg worden in Noord Nederland. MCN Thuiszorg wil zich onderscheiden van andere thuiszorgorganisaties door korte lijnen te onderhouden met haar doorverwijzers waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht. 

Dit moet resulteren in een kwalitatief betere, meer efficiënt en doelmatige inzet van zorg. Naast de inzet van professionals gaat MCN Thuiszorg een nadrukkelijke samenwerking aan met het netwerk van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zolang mogelijk plezierig thuis kan blijven wonen waarbij de cliënt in regie is. 

Zorg nodig? Bel ons vandaag op 0598 - 352 078